הפרת הסדרי ראייה | חוק וגירושין

Paper chain family cut out with broken heart on gray

הסדרי הראייה, או בשמם החדש זמני שהות, נקבעים בפסק הדין או בהסכם הגירושין ומסדירים את הזמנים בהם ישהו הילדים במחיצת ההורה הלא משמורן. 

הסדרי ראייה מקובלים

הסדרי הראייה נקבעים במסגרת תביעת משמורת, ומגדירים את הזמנים בהם הילדים שוהים במחיצתו ובאחריותו של ההורה שאינו משמורן. לעיתים נקבע, שהילדים ישהו במחיצת ההורה מספר שעות פעם או פעמיים בשבוע, וכל סוף שבוע שני. במקרים אחרים הילדים נמצאים במחיצת ההורה פעמיים בשבוע, כולל לינה וכל סוף שבוע שני. הסדרי הראייה מתייחסים גם לערבי חג ולחופשים ממערכת החינוך. לעיתים מדובר במשמורת משותפת, שבה זמני השהות בין ההורים שווה. בשנים האחרונות יותר ויותר הורים מנהלים ביניהם משמורת משותפת. הדבר נובע מרצונם של שני ההורים להיות מעורבים ופעילים בחיי הילדים, ולגדל אותם באופן מלא. 

משמורת משותפת חסרונות:

  • ברמה הכלכלית האב משלם מזונות (אמנם מופחתים ב- 25% מהמקובל), ובכל הוצאות הגידול של ילדיו, שגם חיים אצלו מחצית מהשבוע.
  • הילדים חיים "על מזוודות", דבר היוצר קושי בארגון.
  • קיימת בעייתיות במקרה של רצון להעתיק מקום מגורים.

הפרת הסכם גירושין

הפרת הסדרי ראייה בין ההורה שאינו משמורן לילדים, הם שימוש רע שנעשה בילדים, כאמצעי נקמה או הדרת ההורה שאינו משמורן מחיי הילד ומחיי הגרוש/גרושה. בכל מקרה מדוברת בהפרת הסכם גירושין, או פסק הדין שניתן בבית המשפט/ רבנות. לעיתים הפרת הסדרי הראייה נעשית ביוזמת ההורה הלא משמורן. הסיבות לכך מגוונות, החל מנקמה על כך שההורה המשמורן/נית בחרה/ה להתגרש, ואולי סתם מתוך חוסר אחריות כלפי הילדים.

הסדרי ראייה לסבא וסבתא

הסדרי ראייה לסבא וסבתא נקבעים במקרים קיצונים בהם אחד ההורים או שניהם מנסים לנתק את הקשר בין הסב והסבתא לבין הנכדים. מתברר שהדבר קורה גם כאשר ההורים נשואים ואפילו ביוזמת הבן שהוריו תובעים הסדרי ראייה עם נכדיהם. מקרים אחרים הם כאשר אחד ההורים נפטר וההורה השני רוצה לנתק את הקשר בין ילדיו לבין ההורים של הנפטר. ישנם כמובן גם הורים משמורנים גרושים, שמחליטים מסיבות שונות, בעיקר מתוך נקמה, לנסות ולנתק קשר בין הילדים, הסב והסבתא. בכל מקרה הסב והסבתא רשאים להגיש לבית המשפט תביעה להסדרי ראייה עם נכדיהם. בית המשפט נוטה לראות בקשר בין סבא, סבתא ונכדים, כדבר המשרת את טובת הילדים. לכן, פרט למקרים בהם מוכח שהקשר מזיק, מאשר בית המשפט הסדרי ראייה בין סבים לנכדיהם.

הפרת הסדרי ראייה מצד האם

כאשר באופן רציף האם מונעת מהאב לפגוש את ילדיו, מדובר בהפרת הסדרי ראייה. באותם ימים ושעות הילד נמצא באחריות האב על-פי פסק דין או הסכם שיש לו תוקף משפטי. כל שינוי צריך להיעשות בתיאום מראש בין שני ההורים ובהסכמת שניהם.

כאשר האב מרגיש, שהאם מקשה באופן מכוון על קיום הסדרי הראייה ומונעת אותם, הוא רשאי לנקוט בהליכים הבאים:

  • פנייה לפקידת סעד – במקרים בהם העניק בית המשפט לענייני משפחה או בית הדין הרבני לפקידת הסעד סמכויות לקבוע את הסדרי ראיה , ניתן לפנות אליה ולבקשה לדרוש מהאם לקיים את הסדרי הראיה. 
  • הגשת תלונה במשטרה – יש לצרף לתלונה את הסכם הגירושין או פסק הדין, המפרט את הסדרי הראיה. בעקבות התלונה עשויה האשה לקבל זימון  לבירור בתחנת המשטרה. במקרים קיצוניים וחריגים, ניתן להגיש כנגד אישה זו כתב אישום פלילי.
  • פניה לבית המשפט – כיוון שמדובר בהפרת הסכם ובביזיון בית-המשפט, יתכן וייגזרו על האם קנסות כספיים בכל פעם שהיא תמנע את קיום הסדרי הראייה. 
  • תביעת משמורת – כאשר האם מפרה סדרתית של הסדרי ראייה, האב יכול להגיש תביעת משמורת ואף לזכות בה, כך שהילדים יעברו למשמורתו. בית-המשפט רואה באופן חמור הפרת הסדרי ראייה ועלול לתמוך ולקבל תביעה מסוג זה.

הפרת הסדרי ראייה מצד האב

לעיתים האב מפר את הסדרי הראייה ונמנע מלשהות עימם בימים ובשעות שנקבעו. אגב, כמו האם שמפרה הסדרי ראיה כך גם האב משתמש בתירוצים שונים ומשונים, כדי להצדיק את אי קיום המפגשים עם ילדיו. הסדרי הראייה נחשבים לפריבילגיה שניתנת לאב, ובה מוסדר הקשר שלו עם ילדיו, שאינם גרים איתו. לאם אין את היכולת לכפות על האב הסדרים אלה, לראות את ילדיו ולקיים איתם קשר הורי רציף ואיכותי. הפרת הסדרי הראייה פוגעת בילדים ברמה הרגשית, החל מאכזבה מכך שהאב לא הגיע בזמן שנקבע מראש, ועד לתחושה של "אבא לא אוהב אותי". מבחינת האם הפרת הסדרי הראיה עשויה לפגוע בה במישורים שונים. יתכן והיא מתכננת לנצל את הזמנים בהם האב אמור לשהות עם ילדיו למטרות שונות, כמו הגדלת מקורות הפרנסה, לימודים ואפילו לזמן פנאי.

במקרים כאלה יכולה האם לנקוט באמצעים הבאים:

  • לפנות לבית המשפט בבקשה לצמצם את הסדרי הראייה, ובכך למנוע את האכזבה מהילדים. בנוסף צמצום ההסדרים יסייע לאם ולילדים, ברמה של צמצום אי הודאות בימים המדוברים.
  • פנייה לבית במשפט בבקשה לשלם לה עבור הוצאות שנגרמו כתוצאה מהפרת ההסדר: מטפלת, פגיעה ביכולת הפרנסה וכו'.
  • האם רשאית לתבוע לקנוס את האב בגין ביזיון בית המשפט.

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *