הכל על קריאה בקלפים

Witchcraft, dark magic, candles with ritual book

לגלות עולם בקלף
בקלפים נפתחת מציאות אחרת, נוספת, כזאת שלא היינו מגלים סתם כך. קראו כדיי לגלות מעט על התהליך.

הקריאה בקלפים מורכבת משלושה גורמים- השואל, הקורא והקלפים. כל התהליך נקרא "פתיחה בקלפים", משום שהשואל בוחר עשרה קלפים מכל החפיסה ופותח אותם. הקלפים אשר בחר, ידריכו את הקורא איך להשיב לשאלת השואל. בשלב הראשון מתבצע ערבוב יסודי של הקלפים ואחריו השואל שואל שאלה ברורה שתשובתה אליה היא כן\לא כמו כן השואל חייב להגדיר תקופת זמן מאוד מסוימת שעלייה נשאלת שאלתו. למשל – "בזמן הקרוב" "בתקופה הקרובה" "בימים האחרונים" "בעברי הרחוק" וכ'ו. לאחר מכן השואל בוחר עשרה קלפים והם נפתחים לפי שיטת הפתיחה. ובהם "קורא" המנחה.

קצת על סדר הקלפים בפתיחה:הקלף הראשון אותו בוחר השואל, לו ישנה חשיבות רבה. הקלף הזה מראה את המגמתיות של השואל, לאן הוא רוצה להגיע. ומה התשובה שהוא מקווה לקבל. תפקידם של שאר הקלפים הם להתנגד לקלף זה, הרי שהם מייצגים את המציאות.

הקלף השני בו אפשר לראות מה בעצם מתנגד לשואל. מה עוצר בעדו על מנת להגיע לרצוי. מה חוסם את השואל לממש את הכיוון אליו הוא שואף להגיע. קלף שני היינו שלילי.

באופן רגיל היינו ממשיכים לפתוח את כל שאר הקלפים, אבל כאן כדאי לעצור. שני הקלפים הללו הם המרכזיים בפתיחה והם אף יכולים לרמז על התשובה לשואל. בשלב הזה על השואל להבין מה עומד בפניו על מנת להגשים את רצונו, הוא צריך להגיע לדבר מוחשי, עם עזרתו של המנחה. ומכאן השואל יוכל להבין על מה מדבר כל קלף וקלף והפתיחה תהיה הרבה יותר יעילה.

הקלף השלישי קלף זה מייצג שני תחומים, "הצעד האחרון" – בין הווה ועבר והדברים השלילים בתת מודע של השואל. "הצעד האחרון" הוא בעצם איזשהו גורם אשר מחבר בין מה שהיה השואל בעבר למה שהוא נהפך להיות כיום. למשל: "הכיוון אתה הולך היום(קלף 1) קשור ל(קלף3)." הקלף גם מייצג את הדפוסים השליליים של התת מודע. הווה מראה לשואל היכן הוא טעה בעברו, ומשום כך הגיע להווה שלו. למשל: "קלף זה מסמל את התת מודע אשר גורם לך לראות ולהרגיש את המציאות אותה אתה חווה בצורה אחרת. הקלף מראה כי אתה… ולכן למעשה הבעיה ב(נושא הקריאה) חוזרת על עצמה וממשיכה לרדוף אותך.

הקלף הרביעי מסמל את המציאות האובייקטיבית של השואל, מה באמת קורה בחייו. ואיך השואל פועל בחייו למרות הדברים השלילים אשר בתת מודע. הקלף הזה יעזור לקורא להבין על חייו של השואל יותר, משום שהשואל יכול להציג את חייו בצורה סובייקטיבית, ולכן הקלף הזה מאוד חשוב לקורא. למשל – "למרות התחושות שלך, המציאות שלך נראית יותר כמו (קלף 4)." בקלף זה גם נוכל להבין אם השואל נכנע לדברים השליליים אשר בתת מודעו או נלחם בהם. למשל- "ניתן לראות בקלף כי למרות התת מודע שלך שאותו הזכרנו קודם, אתה פועל אחרת וכי…"

קלף חמישי מסמל את העבר שהיה ואינו יכול לחזור (אותו עדיף לפתוח לאחר הקלף השני. הוא מסמל רקע לשאלה, ולא תשובה ספציפית.) הקלף הזה מסמל את העבר אותו אוחז השואל, ועם העבר הזה צריך השואל להשלים. למשל – "אני רואה שבעבר היו הצלחות\בעיות, אולם עלייך להשלים עם העבר ולא לתת לו להמשיך להשפיע לטוב או לרע."

הקלף השישי השביעי והעשירי מסמלים את משולש העתיד.
קלף שישי את השליש הראשון של התקופה שהוגדרה.
קלף שביעיאת השליש השני.
וקלף עשירי את השליש השלישי.

הקלף השביעי נקרא גם כ-"גורלי" הוא הקלף שמרמז על העתיד, אך גם מסביר איך אפשר לשנות את הדברים לטובה יותר. ובמה בדיוק. לרוב עדיף לומר שואל את ה"תיקון" של העתיד שעליו לעשות, ולא את העתיד שמצפה לו.

קלף שמונה מסמל את החברה הקרובה אשר רלוונטית לקריאה. קלף זה מציג איך הסביבה הקרובה אליו רואה אותו. למשל בשאלה על בן זוג, קלף זה יראה איך בן הזוג (שהוא הסביבה הרלוונטית לשאלה) רואה את השואל. ואילו בשאלה לגביי קריירה הקלף יכול לסמל את יחס הבוס או את עמית לעבודה. למשל: "בן הזוג\המעסיק\וכדומה מרגישים כלפיך (קלף 8)."

קלף תשיעי מסמל את הפחדים והתקוות. בעזרת קלף זה נוכל לראות האם השואל אופטימי או פסימי… וגם למה השואל מקווה וממה הוא פוחד. (מפחדים מדבר אחד, ומפחדים מההופכי לו.). למשל: "נראה כי אתה פסימי\אופטימי לגבי (נושא הקריאה). אתה מקווה\מפחד (קלף 9)."

ישנה גם קריאה יותר מהירה, אשר מספקת את התשובה הישירה לשאלה אשר נשאלה: התחילו לערבב את הקלפים והפסיקו מתי שנראה לכם. ברגע שתפסיקו, חפיסת הקלפים תהיה מסודרת כמו שחייו של השואל מסודרים. עליכם לחלק את החפיסה לשניים ולהוציא שלושה קלפים מלמעלה ולפרסם על השולחן. הקלף האמצעי תהיה התשובה לשאלתכם. (או הכיוון של התשובה). שני הקלפים האחרים מראים את הדברים אשר חוסמים\עוזרים לשואל להגיע למטרתו. (לתשובה הרצויה עליו.)

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *